Home
Teaching Faculty
PRE-PRIMARY TEACHERS PRIMARY TEACHERS MIDDLE SCHOOL TEACHERS HIGH SCHOOL TEACHERS
Mrs. APARNA SHARMA Mrs. ASHWINI PUJAR Mr. BASAVARAJU .A.N. Mrs. ANNAPURANA M C
Mrs. ARCHANA ANAND Mrs. CHANDRAKALA G N Mrs. GEETHA S PRAKASH Ms. ARCHANA MURDESHWAR
Mrs. SANDHYA DESAI Mrs. DHANALAKSHMI Mrs. SASIKALA R Mrs. DEVI RAJU
Mrs. MEGHNA VYAS Mrs. JYOTHI R Mrs. SHREYA PUJAR Mr. HEGDE T G
Mrs. PRATHIMA R Mrs. KALYANI C Mrs. SMITHA M D Mrs. LOMA GUPTA
Mrs. RASHMI HIREMATH Mrs. MADHURI V GAONKAR Mrs. SRIVIDHYA SRIDHARAN Mrs. RAJALAKSHMI B
Mrs. RITHA Mrs. MANJULA GATTY Mrs. SUMALAKSHMI Mrs. SAVITHRI
Mrs. SHWETHA SHEKAR Mrs. PADMASHREE S Ms. SHALINI
Mrs. SOWMYA A K Mrs. PRABHA BADEMI Mrs. SHARADHA S
Mrs. VEENA SRINATH Mrs. PRIYA JOSHI Mrs. SUMA.B.
Mrs. SRIDEVI.B.K. Mrs. VAIDEHI JOIS
Mrs. SUNITHA PRADEEP Mrs. VIJAYA KUMARI
Mrs. SURITHA SENGUPTHA

PE INSTRUCTORS ART TEACHER CRAFT TEACHER DANCE TEACHER
Mr. SANNAPPA Ms. SUMALATA KONNUR Mrs. PADMASHREE R Mr. LAKSHMIKANTH
Ms. SHILPA
MUSIC TEACHER LIBRARIANS BAND MASTER YOGA INSTRUCTOR
Mrs. SUDHA ARKANATH Mrs. ANJALI ATHALEY Mr. JAYAPRAKASH Mr. RAMESH C.L.
Mrs. MANJULA RAO